• Branding og identitet
  • Web

GeoPile® er en ny virksomhed, der sælger en revolutionerede teknologi, hvor fundering af byggerier sker med skruepæle. Da teknologien er ny på det nordiske marked, ønskede kunden en overordnet branding af både virksomhed og produkt. Reese Grafisk Kommunikation skabte deres visuelle identitet og udviklede website. Desuden er der på baggrund af grundig søgeordsanalyse skrevet salgstekster til websitet.

Samarbejdet med kunden

Allerede tidligt i forløbet fik vi indsigt i virksomhedens forretningsplan, som vi, i samarbejde med kunden, brugte til at udarbejde en strategi for deres branding. Det var vigtigt at forstå produktet, der først og fremmest er bæredygtigt og CO2-nedbringende i forhold til traditionelle løsninger. Det er mindre ressourcekrævende at montere, giver minimale ødelæggende vibrationer, kan bruges i områder, hvor jordbundsforholdene er vanskelige, og er en billig løsning, der passer ind i tidens krav til byggeri.

Visuel identitet med udgangspunkt i virksomhedens produkt og idégrundlag

Som centralt element i brandingen, har vi lavet en illustration, der visualiserer hvordan skruepælene fungerer og muligheden for at gøre ’byggeridrømme’ til virkelighed. Derudover har vi designet og udviklet et logo til kunden, hvor vi tog udgangspunkt i selve produktet, altså skruepælen, og i produktets bæredygtighed. Logoets grønne cirkelform afspejler jord, bæredygtighed og miljøvenlighed, alt sammen med i den cirkulære bevægelse, som naturen er. Det hvide i logoet er selve skruepælen, der illustrerer systemets enkelthed. Ydermere bliver denne enkle, cirkulerende bevægelse understøttet af G’et i logoet.

Udviklingen af website med søgeordsanalyser, SEO og Google Ads

Igennem hele arbejdet med udviklingen af websitet var SEO og Google Ads tænkt med, som en del af strategien for brandingen af virksomheden. Der blev lavet en grundig Google søgeordsanalyse, for at sikre at den nye virksomhed og teknologi hurtigt kunne komme ind på et allerede eksisterende marked. Ud fra analysen blev alt indhold og tekster på hjemmesiden tilrettelagt og skrevet, bl.a. storytelling om flere forskellige cases, der viser hvordan skruepælene er blevet brugt. På baggrund af dette, er der løbende lavet Google Ads kampagner, der sammen med det skarpe tekstindhold, har givet mange søgninger.

Se hjemmesiden her:
geopile.dk