Om Reese Grafisk

Som kreativ samarbejdspartner har vi den erfaring og de kompetencer, den professionelle virksomhed har brug for i sin kommunikation med dens kunder og omverden. Vi varetager opgaver i alle størrelser – fra omfattende projekter, der spænder over mange medier, avancerede web-projekter, messestande og udstillinger – til et enkeltstående løsblad eller logodesign. Vi arbejder på både det strategiske og operationelle niveau, altid med kundens formål i fokus.

Udover vores egne medarbejdere, har vi gennem årene dannet netværk med en række forskellige samarbejdspartnere, som vi benytter, når der er brug for deres specielle kompetencer. Dette netværk udvides stadig og har gjort os i stand til at løse opgaver af alle typer.

Fra en baggrund i trykte medier, har vi gennem virksomhedens 25 års historie konstant været i udvikling med at tilegne os nye teknologier og fagdiscipliner.

Vi er ordentlige og grundige i vores arbejde og rundhåndede med vores service. Det er vi, fordi vi ønsker at skabe gode relationer til vores kunder, vi kan bygge videre på. Det ligger i vores DNA at udvikle os sammen med kunden i en ærlig og ligefrem atmosfære. Et godt kendskab til kunden, er det bedste fundament for et godt resultat.