• Sociale medier
  • Web
  • Video

Vores kunde Flextrack er en markedsledende virksomhed indenfor avancerede kundetilpassede IoT sensorløsninger. De henvender sig til Reese Grafisk Kommunikation med et ønske om at markedsføre deres løsninger til overvågning af temperatur i forbindelse med Covid-19 pandemien. Resultatet bliver en LinkedIn kampagne med organiske og betalte billed- og videoannoncer understøttet af to landingssider.

Formålet med LinkedIn kampagnen bliver:

At vise hvordan Flextracks intelligente IoT løsninger kan bidrage til forsvarlig og sikker opbevaring og transport af temperaturfølsomme vacciner, og sikre dokumentation for alle hændeler i hele kølekæden.

Det indledende arbejde – kunden kommer med i ’maskinrummet’

Vi indleder arbejdet med at undersøge hvilke krav medicinalvirksomheder, WHO og andre eksperter på området har til overvågning af de temperaturfølsomme Covid-19 vacciner. Det hjælper os til at forstå hvordan Flextrack kan imødekomme disse behov.

Med den viden i bagagen tager vi hul på de strategiske overvejelser.

I samarbejde med Flextrack, lægger vi en strategi for kampagnen. Vi segmenterer målgrupper, bestemmer markeder og tager stilling til hvilke medier der egner sig bedst til formålet. Resultatet bliver en LinkedIn kampagne understøttet af to landingssider.

Arbejdet i ’maskinrummet’ bliver inspirerende, spændende og intens proces.

Vi finder kampagnens DNA og tagline

Vi ser en tydelig sammenhæng mellem Flextracks IoT løsninger til overvågning af temperatur og kundens ønske om at være med til at sikre de livsvigtige vacciner. Det bliver kampagnens DNA, og vi finder frem til at Flextracks løsninger til overvågning af temperatur er kundernes ”the missing link”. Det bliver vores arbejdstitel – vores tema, som resulterer i taglinen:

Et ekstra men nødvendigt lag af sikkerhed.

Resultatet bliver en LinkedIn kampagne med organiske og betalte billed- og videoannoncer understøttet af to landingssider.

Organiske og betalte LinkedIn annoncer øger kendskab til kundens produktportefølje

De organiske LinkedIn opslag lægger fundamentet for kampagnen – de tjener to formål. De præsenterer og forklarer hvordan virksomhedens intelligente IoT løsninger kan bidrage til forsvarlig opbevaring og transport af vacciner, og skaber samtidig genkendelighed for potentielle kunder, der besøger siden efter at have set de betalte LinkedIn opslag.

De betalte opslag starter i salgstragtens top-funnel med billede-annoncer og slutter i mid-funnel med 2 videoannoncer henvendt til personer, der allerede har vist interesse for Flextracks løsninger. Vi udarbejder 2 landingssider til de betalte opslag. Du kan læse mere om landingssiderne på vores blog.

Den første video er 4 minutter lang, mens den anden video er kun 42 sekunder lang. Til vores store overraskelse konverterer den lange video til besøg på landingssiden næsten 4 gange bedre end den korte video. Du kan læse mere om vores arbejde og erfaringer med videoerne på vores blog.

Til LinkedIn-annoncerne udarbejder vi to landingssider, en generel side der dækker hele kølekæden og en speciel side til transportsektoren.

Kampagnen får stor opmærksomhed og skaber en masse seriøse henvendelser fra (potentielle) kunder, som Flextrack ikke tidligere havde samarbejdet med. Flere gang blev de spurgt: ”Når I kan lave denne form for sporing, kan I så også lave andre løsninger?”.

På den baggrund kan vi konkludere, at potentielle kunder viser stor interesse for Flextracks stærke portefølje af egne udviklede sensorer. Det er tydeligt at købsrejsen skaber leads, der konverterer til potentielle kunder.

Du kan besøge vores kunde her.

Linkedin Flextrack Transport