• Udstillingsdesign
  • Storytelling

Det Gule Palæ er en iøjnefaldende og fredet bygning beliggende i ’havnens hjerte’ ved dokhavnen i Esbjerg. Esbjerg Havn besluttede at omdanne bygningen til et nyt besøgscenter, hvorfra bl.a. guidede busture og gruppebesøg vil udgå. I besøgscentret skulle indgå en fast udstilling om Havnens historie. Reese Grafisk har stået for design og den overordnede projektledelse af denne udstilling.

Indretningen af lokalet leder den besøgende rundt

Indholdet i udstillingen er lavet af Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg. De har fundet et væld af historiske billeder og genstande og har skrevet de mange spændende tekster om havnens historie. Udfordringen med udstillingen var, at besøgscenteret som udgangspunkt er ubemandet og ikke giver anledning til brug af AV-udstyr og lign. Udstillingen skulle derfor kunne tale for sig selv og være indrettet på en klart visuel og grafisk formidlende måde. For at skabe et naturligt flow i udstillingen, placerede vi storformatsbilleder og plancher på en sådan måde, at rummet inddeles i forskellige sektioner. Dermed sikres at den besøgende bliver ledt igennem udstillingen i en hensigtsmæssig retning. Derudover er udstillingen indrettet historisk kronologisk, hvilket skaber en naturlig og intuitiv bevægelse i at gå fra fortiden og ind i fremtiden.

Visuel struktur bliver skabt af en gennemgående farve

Farven blå, der associeres med havet, er brugt igennem hele udstillingen, som et visuelt greb. De blå elementer inddeler udstillingen i afsnit om forskellige temaer, hvilket gør det nemt at danne sig et overblik. Det gør, at den besøgende selvstændigt kan bevæge sig rundt i udstillingen fra tema til tema.

Havnens atmosfære opleves i udstillingen

Fra begyndelsen var det ønsket, at udstillingen skulle rumme samme autentiske atmosfære, som findes på havnen. Forskellige historiske genstande, såsom sandsække, fiskekasser, smørdritler osv. indgår som elementer i udstillingen og er med til at skabe den autentiske atmosfære. De mange genstande fylder i rummet og giver udstillingen liv, alt sammen med til at give den besøgende en flerdimensionel oplevelse. 

Én udstilling til flere målgrupper

De forskellige temaer i udstillingen er visuelt præsenteret på en sådan måde, at man kan fordybe sig mere eller mindre, alt efter hvor lang tid man har til rådighed. Havnens historie bliver altså fortalt på flere niveauer med billeder, overskrifter, tekster og billedbeskrivelser, der er med til at give en god oplevelse, uanset om den besøgende bruger 10 minutter eller flere timer.

Valg af materiale er tilpasset kundens behov

Da den gamle bygning er fredet og ikke isoleret, har vi valgt at producere udstillingens plancher med UV-tryk på 3mm alusandwichplader, hvilket er optimalt til et rum med store temperatursvingninger. Pladerne er lamineret med kunstlaminat, der forsegler overfladen og fjerner lysreflekser og dermed sikrer en god læsbarhed. Materialevalget matcher ydermere Esbjerg Havns politik vedrørende bæredygtighed.

 

 Da ’Kristian med den døde so’ havde glemt sin madpakke | Port of esbjerg (portesbjerg.dk) Læs om de sjove historier som Fiskeri- og Søfartsmuseet har brugt som inspiration i udstillingen i Det Gule Palæ.

Nyt liv i omdiskuteret gult palæ på Esbjerg Havn | jv.dk En artikel om hvordan visionen om ’Det Gule Palæ’ opstod i den bevaringsværdige bygning.

Det gule palæ har fået sit nye liv | ugeavisen.dk Læs om hvordan Det Gule Palæ i samarbejde mellem Byhistorisk Arkiv og Fiskeri- og Søfartsmuseet omdannet fra lager til besøgscenter. 

Indvielsen af Det Gule Palæ, 2020

Kort videogennemgang af udstillingen