• Interaktivt design
  • Illustration

Vores kunde Esbjerg Havn henvendte sig til os med et ønske om at udarbejde et interaktivt magasin. Vi blev bedt om komme med et kreativt oplæg og være projektleder på opgaven.

Formålet var at synliggøre havnens aktiviteter over for kunder og potentielle kunder, ved at give dem et overblik over havnens service providers, infrastruktur og diverse faciliteter.

Magasinet præsenterer Esbjerg Havn som en hub – et multimodalt transportcenter med generelle facts om havnen. Den viser havnens beliggenhed, besejlingsforhold og forbindelser med bane, bil, skib og fly.

Vi fik et unikt produkt, der giver havnens kunder en ny brugertilpasset måde at søge informationer på.

Løsningen er fremtidssikret på mere end en måde, idet den kan opdateres løbende. De enkelte elementer i magasinet, er udviklet til at de kan bruges i andre sammenhænge, fx i præsentationer, som illustrationer på hjemmesider og andre on- og offline medier.

Interaktiv brochure opslag

”Interaktionen er designet, så den understøtter og fastholder brugerens opmærksomhed på en mere intens måde, sammenlignet med andre digitale platforme. Det er med til at give brugeren en unik, æstetisk oplevelse, hvor de uforstyrret kan finde den nødvendige information”

I magasinet indgår isometrisk grafik, cinemagrafiske billeder, droneoptagelser, fotogallerier, animationer og interaktive ikoner med informationer.

Isometrisk grafik udviklet in-house

Grafisk arbejdede vi med isometriske kort over de enkelte havneafsnit på Esbjerg havn og isometriske objekter som skibe, containere, lagerbygninger, boreplatforme, vindmøllevinger, mm.

Den isometriske tegnestil er kendetegnet ved, at alle objekter tegnes i parallelle linjer – også kaldet en isometrisk 30/30 graders teknik. Det betyder, at du kan vende og dreje alle objekter, og at de kan bruges alle steder på de enkelte havneafsnit. Teknikken sikrer, at alt får lige stor værdi.

I designprocessen har vi arbejdet med at skabe et unik udtryk, som er med til at understøtte Esbjerg Havns brand.

Oplev brochuren her: http://hub.portesbjerg.dk/

Interaktiv Brochure
Digital brochure

Prøv den interaktive brochure