Tilbage til Reese Grafisk Blog

Branding og identitetWeb

Unik tegnemetode illustrerer kompleks patenteret løsning

Af 18. september 2020december 6th, 2022Ingen kommentarer
ENABL

Vores kunde ENABL henvendte sig til os med et ønske om at illustrere en kompleks patenteret belastningsstabiliserende løsning på en simpel og let forståelig måde

 

EU og resten af verden er udfordret på logistikken omkring offshore vind i USA på grund af The Jones Act, som ikke tillader skibe at transportere gods mellem amerikanske byer under ikke-amerikansk flag og ikke amerikansk bygget.

For at løse dette problem har Eltronic Wind Solutions A/S (en del af ENABL A/S) og FORCE Technology udviklet en løsning; (ENABL Load Stabilizer), der kort fortalt belastningsstabiliserer offshore løft af vindmøllegenerator (WTG) komponenter fra flydepram til jack-up fartøj og installationssted – en patenteret løsning der reducerer tiden i havn og transport mellem havn installationssted.

“Løsningen er kompleks, og kan være vanskelig at forklare.”

ENABL har med den baggrund henvendt sig til Reese Grafisk Kommunikation, og bedt os om at illustrere den patenterede løsning på en simpel og let forståelig måde.

Resultatet af vores samarbejde med kunden blev en isometrisk 30 graders tegning. Teknikken kan med fordel benyttes, når der er behov for at fremhæve det væsentlige i komplekse sammenhænge, og kan i et vist omfang, alt efter hvad der skal kommunikeres, erstatte den tungere, og mere arbejdskrævende 3D rendering.

Der ligger et krævende udviklingsarbejde bag de enkelte elementer, men efterfølgende giver teknikken stor fleksibilitet i forhold til at udtrykke og forklare, præcist det der er behov for. Det er muligt at flytte og placere de enkelte elementer på tegningen, til resultatet er optimalt, i forhold til det man gerne vil fortælle – lidt ligesom legoklodser, der flyttes og placeres på en plade. Derudover er er et muligt at genbruge elementerne ved fremtidige projekter.

Det er kunsten og filosofien bag den måde, vi anvender denne tegnemetode.

Du kan læse mere om løsningen her og vores kunde her .