Tilbage til Reese Grafisk Blog

Branding og identitet

Visuel signatur til Landstrømsanlæg på Esbjerg Havn som er oplysende, forklarende og let genkendelig

Af 6. januar 2023januar 9th, 2023Ingen kommentarer
Landstrømscontainer, Esbjerg Havn

Rasmus Ager, Strategisk Projektudvikler på Esbjerg Havn kontaktede Reese Grafisk Kommunikation. Esbjerg Havn vil gå forrest for at understøtte omstillingen i den maritime sektor med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Et af Esbjerg Havns tiltag er opsætning af mobile landstrømsanlæg som leverer 100 % grøn energi. Det giver fartøjer mulighed for at tilslutte sig landstrømsanlæggene, når de ligger ved kaj.  En mulighed som blandt andet boreriggen Maersk Resolute og de store vindmølleskibe Sea Challenger og Sea Installer benytter sig af. Landstrømsanlæggene findes som både mobile containere og ladestandere på havnen.

Reese Grafisk Kommunikations opgave lå i at skabe en visuel signatur til landstrømsanlæggene, så de blev oplysende, forklarende og let genkendelige.

Landstrømscontaineren er designet, så den skiller sig ud og kan kendes på afstand – også fra et skib i anløb.

Den grønne signaturfarve signalerer grøn omstilling og har samtidig til formål at skille sig ud fra de øvrige godscontainere på havnen.

Det skrå ”lyn” som er et internationalt anvendt symbol på energi, kombineret med ledningen og stikket bliver et forklarende symbol for opkobling til strømopladning. Symbolet er på alle sider af containeren og er derfor let at ”spotte”.

Samme design er tilpasset landstrømsladestanderne, hvor den grønne farve og ”lynet” er prioriteret på de meget begrænsede flader.